SABBA

В следващата версия

Списък с възможни подобрения, които да се реализират в следващата версия.

Към версия 0.03

1. Добавяне на възможност за извеждане на брой думи в списъка от потребителски думи;
2. Добавяне на възможност за скролиране на списъка от намерените думи - при търсене;
3. Възможност за настройка на дължината на статиите в списъка от потребителски думи.

 
 SourceForge.net Logo