SABBA

Как да ...
Как да се стартира програмата под Linux (GNOME)?
За да се стартира/компилира/ програмата е необходимо да е инсталирана не по-ниска версия на java от jdk1.6, която може да се свали от сайта на Sun
Ако сте с Linux, то най-вероятно имате инсталирана java по подразбиране. Например java реализирана в gij (GNU libgcj). Инсталирайте версията на Sun, където смятате за необходимо. Тази версия се използва за стартиране на програмата. Сега програмата може да се стартира и от конзолота чрез:
път/до/jre1.6/bin/java SABBA.jar.
Може и да се направи скрипт за стартирането.
Създайте файл с разширение .sh в директорията, където се намира SABBA.jar. Например SABBA.sh. В него първо се описва пълният път до SABBA.jar, след това командата за стартиране. Например:
cd път до SABBA.jar
път/до/jre1.6/bin/java SABBA.jar
Поради следният бъг:
http://bugs.sun.com/bugdatabase/view_bug.do?bug_id=6532373 ,
ако програмата не се стартира (както и въобще всяко java приложение пускано със java от jre1.6) в началото на SABBA.sh сложете:
export LIBXCB_ALLOW_SLOPPY_LOCK=1.
Сега програмата може да се стартира и под графичната среда.
Примерно съдържание на файла SABBA.sh:

export LIBXCB_ALLOW_SLOPPY_LOCK=1
cd /home/jan/Projects/NetBeans/SABBA/dist
/opt/jdk1.6.0_03/bin/java -jar SABBA.jar
Под KDE може директно да се укаже пътя до програмата и да се укаже работната директория още при създаването на shortcut.
 
 SourceForge.net Logo