SABBA

За сайта

Целта на този сайт е да представя програми написани на Java и други езици за програмиране, които са в областта на обучението.

Новини

21.06.2009 г. Версия 0.02 на английско-българския речник SABBA.

                       Добавен бутон за копиране на намерен текст.

                       Splash screen.

                       Ресурсите са сложени в jar файла

11.10.2008 г. Обновена е секцията "Галерия" - реализирана с jQuery.

20.07.2008 г. Версия 0.01 на английско-българския речник SABBA.


Програми

SABBA - Българо-английски речник
Предлага следните възможности:
 • Търсене с опции:
  • Търсене на цяла дума;
  • Търсене на думи съдържащи търсената дума;
  • Търсене на думи започващи със търсената дума;
  • Търсене в статийте;
 • Въвеждане, коригиране, изтриване на дума;
 • Потребителски списъци - създаване, манипулиране, с изход към HTML.
Особености - изисквания:
 • Използва се база от данни Derby
 • Библиотеката BrowserLauncher2
 • Език Java-jdk1.6.0_03-jre1.6.0_03
 • Среда NetBeans 6.0
 • Стартиране на програмата:
  y:\път до \jdk1.6.0_03\jre\bin\java -jar SABBA.jar

 
 SourceForge.net Logo